Over Zie mijn psychische klachten

Welkom op ziemijnpsychischeklachten.nl

Steeds vaker krijgen we te maken met faalangst, stress, burn-out, depressiviteit en verschillende soorten verslavingen. Veel leerlingen hebben wel eens te maken gehad met deze onderwerpen. Over psychische problemen komen we nog te weinig in gesprek.

Door mijn eigen ervaring weet ik hoe een leerling met psychische klachten zich kan voelen. En hoe moeilijk het is om de stap te zetten naar een docent, mentor, zorgcoördinator of teamleider voor hulp. Het is dan fijn voor de leerling om serieus genomen te worden.

Docenten, mentoren, studieloopbaanbegeleiders, intern begeleiders, zorg coördinators en teamleiders, ze zijn vaak allemaal wel aanwezig op school. Het ontbreekt vaak aan tijd om goed te overleggen op wat voor manier ze de leerling kunnen helpen. Er is geen pasklare oplossing die gaat werken op school. Wel is het mogelijk om te gaan kijken hoe docenten hier het beste mee kunnen omgaan.

Wat werkt nu het beste voor jongeren? Door een andere jongeren aan het woord te laten over psychische problematiek

Meer weten over mij? Klik dan hier